As nossas notícias

7. – 8. Februar 2023 – 3. Mednarodni sestanek, Atene, Grčija

7. in 8. februarja 2023 je v grških Atenah potekal tretji transnacionalni sestanek projekta Erasmus+ AgroBUS, na katerem so se sestali projektni partnerji in razpravljali o poteku dela in razvoju projektnih rezultatov, ki so nastali v okviru tega partnerstva.

Projektna skupina je razpravljala o vprašanjih, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem prihodnjih nacionalnih pilotnih sej ter učnega načrta razvitega v okviru projekta in predstavila vmesnik platforme za e-učenje, ki ga bo konzorcij razvil v naslednjem obdobju. Partnerji so se odločali o obliki vsebine usposabljanja v okviru omenjene platforme za e-učenje.

Razprava je potekala tudi na temo razširjanja in promocije projektnih izdelkov ter pripravi analize deležnikov urbanega kmetijstva, ki so bili vključeni v izvajanje našega projekta.
Srečanje je doseglo vse zastavljene cilje!!!

1º Boletim Informativo: As reuniões transnacionais iniciais do nosso projecto & seminários !

11. - 14. Oktober 2023 - AgroBUS: Trenirajmo trenerje - Porto, Portugalska

Od 11. do 14. oktobra 2022 je v Portu na Portugalskem potekalo usposabljanje za izobraževalce odraslih v okviru projekta AgroBUS. Osrednja tema dogodka je bila “Kako ustvariti zagonsko podjetje na področju urbanega kmetijstva”.


Naš cilj je bil pri desetih izobraževalcih povečati ozaveščenost o razvoju lokalne skupnosti, vključevanju v skupnost in lokalnem okoljskem vplivu poslovanja v urbanem kmetijstvu.
Naša izmenjava izkušenj in znanja o urbanem kmetijstvu, medkulturnosti, razvoju skupnosti in komunikaciji je bila zelo uspešna!


Imeli smo tudi priložnost poklepetati z Diógenesom Dinisom, strokovnjakom, ki je že vrsto let povezan s kmetijstvom in je z družino zgradil lastno podjetje. Dinis je z nami delil težave, s katerimi se sooča pri vodenju kmetijskega podjetja na Portugalskem, svoje izzive, vsakdan in tudi razloge za vsakodnevno motivacijo pri delu na tem področju

Sept-Okt 2023 - AgroBUS: Nacionalne pilotne

Od septembra do oktobra 2022 sopartnerji projekta AgroBUS organizirali lokalne pilotne seje prvega projektnega rezultata – Usposabljanje na delovnem mestu za izobraževalce odraslih – priročnik za trenerje. V sklopu omenjenih sej so institucije, ki smo jih vključili v projekt preizkusile in ocenile vsebino razvitega gradiva za usposabljanje. V tej fazi je sodelovalo 60 izobraževalcev, trenerjev in strokovnjakov, ki delajo z nizko kvalificiranimi in nizko usposobljenimi odraslimi. Vsak partner je moral preizkusiti enega ali dva izobraževalna modula.

28 & 29 Junij, 2022 – 2. Mednarodni sestanek – Novo Mesto, Slovenija

28. in 29. junija 2022 je potekalo drugo mednarodno srečanje projekta AgroBUS, ki ga je organiziral DRPDNM, udeležili pa so se ga predstavniki vseh petih evropskih partnerskih organizacij.

Na tem srečanju so partnerji konzorcija razpravljali o fazah izvajanja in razvoju intelektualnih rezultatov, s poudarkom na IO1 – Start-up v urbanem kmetijstvu (priročnik za trenerje). Vsak partner je predstavil razvito gradivo za povratne informacije in priporočila projektnih partnerjev. Hkrati sta bila določena rok za predložitev končnega gradiva vseh partnerjev in časovni okvir nacionalnih pilotnih sej za testiranje razvitega gradiva.

Univerza življenjskih Znanosti iz romunskega mesta Iasi je predstavila predlagano strukturo za pripravo in razvoj IO2 – Učni načrt za bodočega podjetnika na področju agrikulture. Vsakemu partnerju je bil v delo dodeljen en modul. Predstavljeni so bili tudi predlagani roki za izvedbo tega in ostalih projektnih rezultatov.
Tekla je tudi razprava o načrtu za promocijo in spletnih promocijskih kanalih projekta (stanje razvoja predstavitvene spletne strani), načrtu spremljanja in ocenjevanja projekta ter načrtu izkoriščanja, uporabnosti in trajnostnosti projekta.
Drugi dan transnacionalnega srečanja je bil namenjen študijskemu obisku na lokaciji v Ljubljani v Sloveniji, kjer smo si ogledali tri modele dobre prakse urbanega kmetijstva: Krater laboratorij, Agrodivizija ter Zavetišče za zapuščene rastline.
Naše srečanje v živo je bilo uspešno ter polno koristnih rezultatov za razvoj projekta!

News2 - junij 2022 - Infografika

Konzorcij projekta AgroBUS, ki ga financira Evropska unija, sestavljajo slovenski, romunski, grški in portugalski partnerji. V naslednjih dveh letih bomo s svojim znanjem, idejami in prizadevanji prispevali k ustvarjanju prijaznejše družbe in boljše prihodnosti za številne odrasle z našega območja, saj se zavedamo, da je vlaganje v skupnost najboljša naložba v prihodnost vsake družbe.
Upamo, da bomo z našim projektom odprli nekaj novih poslovnih priložnosti in možnosti za zaposlitev ter hkrati pomagali ohranjati povezavo med naravnim in urbanim okoljem.

english

Novica 1 - 01 April 2022 - Kick-off Meeting - Online

1. aprila 2022 je CICIA organizirala prvo uradno spletno srečanje projekta Erasmus+ KA2, AgroBUS – AgroBusiness in Urban Areas.
Zaradi pandemičnega obdobja, ki ga vsi preživljam, je potekalo prek spleta.
Na tem srečanju smo razpravljali o temi projekta, posebnih nalogah vsakega partnerja in intelektualnih rezultatih, ki jih bomo v sklopu projekta razvijali. Hkrati je vsak partner konzorcija na kratko predstavil organizacijo, ki jo zastopa, in projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju projekta AgroBUS.
Naš prvi uradni sestanek je bil uspešen! Veseli nas, da nam je uspelo vzpostaviti močno in tesno partnerstvo in da lahko v tem nemirnem obdobju obravnavamo temo, ki nas vse zelo zanima!

Scroll to Top