As nossas notícias

5. Novičnik:

December 2023 - Promocijski dogodki

Ta mesec smo namenili zadnjim aktivnostim na projektu AgroBUS, multiplikativnim dogodkom. V vsaki partnerski državi smo organizirali serijo dogodkov, namenjenih našim glavnim ciljnim skupinam – trenerjem / učiteljem / izobraževalcem odraslih / vsem deležnikom – in odraslim, ki jih zanima tema podjetništva v urbanem kmetijstvu (s poudarkom na odraslih z nizkimi znanji in kvalifikacijami ter brezposelnih odraslih). Na teh dogodkih so bili predstavljeni vsi rezultati projekta AgroBUS, udeleženci pa so imeli priložnost sodelovati z vsemi moderatorji. Dogodki so bili organizirani na nekaterih posebnih prizoriščih, kjer se jim je pridružilo veliko število ljudi, ki so se z veseljem seznanili z rezultati projekta AgroBUS. Tem dogodkom so sledili še nekateri drugi, organizirani prek spleta za udeležence, ki se nam niso mogli pridružiti na fizičnih dogodkih. Povratne informacije vseh udeležencev teh dogodkov so bile pozitivne, večina jih je potrdila, da je to za mnoge od njih novo področje zanimanja in da so najboljše prakse, ugotovljene v naših skupnostih, zelo dobri primeri za vse ljudi, ki jih zanima razvoj novega podjetja na mestnem območju. Platforma za e-učenje v kombinaciji z vodnikom za trenerje in zbirko orodij pa so zelo pomembna izobraževalna orodja, ki pomagajo pri motiviranju drugih oseb za ustanovitev novega podjetja. Nekateri udeleženci so opozorili tudi na to, da je izobraževalno gradivo mogoče zlahka prilagoditi potrebam drugih ciljnih skupin.

4. Novičnik:

December 2023 - Mentorski Sestanki

V vseh štirih državah projekta AgroBUS je projektna ekipa organizirala mentorske sestanke za udeležence iz ciljne skupine (odrasli z nizkimi znanji in usposobljenostjo), ki so se končali z izdelavo poslovnih načrtov. Ta dejavnost je bila, zaradi zanimanja, ki ga je pokazala naša ciljna skupina za tovrstne lekcije, izvedena kot dopolnilo pilotnim nacionalnim srečanjem. Vsi naši udeleženci so uspešno opravili tečaj usposabljanja, ki je na voljo na platformi za e-učenje, in uspešno opravili vse kvizne naloge! Vsi poslovni načrti, ki so jih izdelali udeleženci naših mentorskih srečanj, so na voljo na našem MOOC-u v razdelku Resouces! Oglejte si, kakšne poslovne modele nameravajo razviti! (povezava do mape z viri iz MOOC).

3. Novičnik:

7-8 November 2023

Projekt AgroBUS je potekal v mestu Iasi v Romuniji od 7. do 8. novembra 2023, kjer so se sestali projektni partnerji in razpravljali o stanju izvajanja in razvoju intelektualnih plodov, razvitih v okviru tega partnerstva.

Projektna skupina je razpravljala tudi o vprašanjih, povezanih z upravljanjem in izvajanjem zadnjega rezultata projekta, zbirke orodij za urbane kmete, ter o prihodnjih multiplikativnih dogodkih, ki bodo potekali v vsaki partnerski državi. Projektna skupina je imela priložnost obiskati kmetijo Adamachi in jame IULS.

Ekipa za vodenje projekta je spregovorila o končnem ocenjevalnem poročilu projekta.

To je bilo srečanje, ki je doseglo vse svoje cilje!!!

September - Oktober 2023

V zadnjih tednih na platformi za e-učenje s pilotnimi preizkusi preizkušamo gradivo, razvito na podlagi rezultatov našega projekta! Našo platformo si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://mooc.agrobus.eu/

Julij 2023

Prejšnji teden smo imeli 4. transnacionalno srečanje partnerjev – na spletu – z ekipo projekta #AgroBUS !Razpravljali smo o naslednjih korakih našega projekta in vseh potrebnih nalogah, ki jih je treba opraviti. Načrtovali smo zagon naše platforme za e-učenje in pilotne projekte, s katerimi jo bomo preizkusili!

April 2023

V tem mesecu smo izvedli pilotiranje naših modulov ! Udeleženci so bili nad rezultati zelo navdušeni, iz naših predstavitev in raziskovalnega gradiva pa so pridobili dragocene informacije in učno gradivo. Ostanite z nami v pričakovanju na zagon platforme za spletno učenje !

2. Novičnik:

7. – 8. Februar 2023 – 3. Mednarodni sestanek, Atene, Grčija

7. in 8. februarja 2023 je v grških Atenah potekal tretji transnacionalni sestanek projekta Erasmus+ AgroBUS, na katerem so se sestali projektni partnerji in razpravljali o poteku dela in razvoju projektnih rezultatov, ki so nastali v okviru tega partnerstva.

Projektna skupina je razpravljala o vprašanjih, povezanih z načrtovanjem in izvajanjem prihodnjih nacionalnih pilotnih sej ter učnega načrta razvitega v okviru projekta in predstavila vmesnik platforme za e-učenje, ki ga bo konzorcij razvil v naslednjem obdobju. Partnerji so se odločali o obliki vsebine usposabljanja v okviru omenjene platforme za e-učenje.

Razprava je potekala tudi na temo razširjanja in promocije projektnih izdelkov ter pripravi analize deležnikov urbanega kmetijstva, ki so bili vključeni v izvajanje našega projekta.
Srečanje je doseglo vse zastavljene cilje!!!

1. Novičnik:

11. - 14. Oktober 2022 - AgroBUS: Trenirajmo trenerje - Porto, Portugalska

Od 11. do 14. oktobra 2022 je v Portu na Portugalskem potekalo usposabljanje za izobraževalce odraslih v okviru projekta AgroBUS. Osrednja tema dogodka je bila “Kako ustvariti zagonsko podjetje na področju urbanega kmetijstva”.


Naš cilj je bil pri desetih izobraževalcih povečati ozaveščenost o razvoju lokalne skupnosti, vključevanju v skupnost in lokalnem okoljskem vplivu poslovanja v urbanem kmetijstvu.
Naša izmenjava izkušenj in znanja o urbanem kmetijstvu, medkulturnosti, razvoju skupnosti in komunikaciji je bila zelo uspešna!


Imeli smo tudi priložnost poklepetati z Diógenesom Dinisom, strokovnjakom, ki je že vrsto let povezan s kmetijstvom in je z družino zgradil lastno podjetje. Dinis je z nami delil težave, s katerimi se sooča pri vodenju kmetijskega podjetja na Portugalskem, svoje izzive, vsakdan in tudi razloge za vsakodnevno motivacijo pri delu na tem področju

Sept-Okt 2022 - AgroBUS: Nacionalne pilotne

Od septembra do oktobra 2022 sopartnerji projekta AgroBUS organizirali lokalne pilotne seje prvega projektnega rezultata – Usposabljanje na delovnem mestu za izobraževalce odraslih – priročnik za trenerje. V sklopu omenjenih sej so institucije, ki smo jih vključili v projekt preizkusile in ocenile vsebino razvitega gradiva za usposabljanje. V tej fazi je sodelovalo 60 izobraževalcev, trenerjev in strokovnjakov, ki delajo z nizko kvalificiranimi in nizko usposobljenimi odraslimi. Vsak partner je moral preizkusiti enega ali dva izobraževalna modula.

28 & 29 Junij, 2022 – 2. Mednarodni sestanek – Novo Mesto, Slovenija

28. in 29. junija 2022 je potekalo drugo mednarodno srečanje projekta AgroBUS, ki ga je organiziral DRPDNM, udeležili pa so se ga predstavniki vseh petih evropskih partnerskih organizacij.

Na tem srečanju so partnerji konzorcija razpravljali o fazah izvajanja in razvoju intelektualnih rezultatov, s poudarkom na IO1 – Start-up v urbanem kmetijstvu (priročnik za trenerje). Vsak partner je predstavil razvito gradivo za povratne informacije in priporočila projektnih partnerjev. Hkrati sta bila določena rok za predložitev končnega gradiva vseh partnerjev in časovni okvir nacionalnih pilotnih sej za testiranje razvitega gradiva.

Univerza življenjskih Znanosti iz romunskega mesta Iasi je predstavila predlagano strukturo za pripravo in razvoj IO2 – Učni načrt za bodočega podjetnika na področju agrikulture. Vsakemu partnerju je bil v delo dodeljen en modul. Predstavljeni so bili tudi predlagani roki za izvedbo tega in ostalih projektnih rezultatov.
Tekla je tudi razprava o načrtu za promocijo in spletnih promocijskih kanalih projekta (stanje razvoja predstavitvene spletne strani), načrtu spremljanja in ocenjevanja projekta ter načrtu izkoriščanja, uporabnosti in trajnostnosti projekta.
Drugi dan transnacionalnega srečanja je bil namenjen študijskemu obisku na lokaciji v Ljubljani v Sloveniji, kjer smo si ogledali tri modele dobre prakse urbanega kmetijstva: Krater laboratorij, Agrodivizija ter Zavetišče za zapuščene rastline.
Naše srečanje v živo je bilo uspešno ter polno koristnih rezultatov za razvoj projekta!

News2 - junij 2022 - Infografika

Konzorcij projekta AgroBUS, ki ga financira Evropska unija, sestavljajo slovenski, romunski, grški in portugalski partnerji. V naslednjih dveh letih bomo s svojim znanjem, idejami in prizadevanji prispevali k ustvarjanju prijaznejše družbe in boljše prihodnosti za številne odrasle z našega območja, saj se zavedamo, da je vlaganje v skupnost najboljša naložba v prihodnost vsake družbe.
Upamo, da bomo z našim projektom odprli nekaj novih poslovnih priložnosti in možnosti za zaposlitev ter hkrati pomagali ohranjati povezavo med naravnim in urbanim okoljem.

Infographic_SLO

Novica 1 - 01 April 2022 - Kick-off Meeting - Online

1. aprila 2022 je CICIA organizirala prvo uradno spletno srečanje projekta Erasmus+ KA2, AgroBUS – AgroBusiness in Urban Areas.
Zaradi pandemičnega obdobja, ki ga vsi preživljam, je potekalo prek spleta.
Na tem srečanju smo razpravljali o temi projekta, posebnih nalogah vsakega partnerja in intelektualnih rezultatih, ki jih bomo v sklopu projekta razvijali. Hkrati je vsak partner konzorcija na kratko predstavil organizacijo, ki jo zastopa, in projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju projekta AgroBUS.
Naš prvi uradni sestanek je bil uspešen! Veseli nas, da nam je uspelo vzpostaviti močno in tesno partnerstvo in da lahko v tem nemirnem obdobju obravnavamo temo, ki nas vse zelo zanima!

Scroll to Top