Rezultat Projekta 5

EU Priročnik urbane kmetijske strategije za novega podjetnika

Orodje bo v pomoč izobraževalcem odraslih, ki delajo z odraslimi, pri njihovem usposabljanju. Namen tega sklopa orodij je prikazati nabor pristopov in metodologij, ki jih je mogoče uporabiti v Evropi za podporo odraslim (zlasti nizko kvalificiranim in nizko usposobljenim odraslim), ki bi radi začeli poslovati na področju urbanega kmetijstva. Ta zbirka orodij bo zasnovana kot dostopen dokument, ki ga bodo lahko uporabljali strokovnjaki in izobraževalci odraslih. Zbirka orodij bo vključevala tudi navodila za strokovnjake, kako prestrezati, vključevati, aktivirati in usposabljati prikrajšane odrasle (s poudarkom na nizkokvalificiranih in nizko usposobljenih odraslih), da bi v njih ponovno obudili idejo, da obstaja pot izboljšanja in da je po tej poti mogoče iti v smeri izhoda iz prikrajšanega stanja.

Orodje bo:

  • razvijal strokovne spretnosti in veščine strokovnjaka
  • podpiral strokovnjake pri motiviranju in spodbujanju odraslih
  • pritegnili več odraslih in jih spodbudili k podjetniškim dejavnostim
  • ponudil možnost, da se zagotovi sodelovanje odraslih iz različnih okolij, vključno z najbolj prikrajšanimi

To bo vključevalo izdelan program za podporo strokovnjakom (z različnimi dejavnostmi: študijskimi obiski, delavnicami, vključevanjem na trg dela in razvijanjem njihovih kompetenc). Izobraževalno gradivo je lahko uporabno in koristno za vse strokovnjake po Evropi, saj zagotavlja smernice za izobraževalce in strokovnjake, ki delajo z odraslimi.

Spodaj najdete končno različico PR5

Rezultat Projekta 1

Rezultat Projekta 2

Rezultat Projekta 3

Rezultat Projekta 4

Scroll to Top