Rezultat Projekta 1

Razvoj usposabljanja na delovnem mestu za izobraževalce odraslih - Start-up na področju urbanega kmetijstva (priročnik za izobraževalce)

Ta priročnik za trenerje vsebuje navodila za strokovnjake, kako prestreči, vključiti, aktivirati in usposobiti prikrajšane odrasle, s poudarkom na nizkokvalificiranih in nizko usposobljenih odraslih, da bi v njih ponovno obudili idejo, da obstaja pot izboljšanja in da je po tej poti mogoče priti do izhoda iz prikrajšanega položaja.

Vodnik je v podporo izobraževalcem odraslih, ki delajo z odraslimi in si prizadevajo za njihovo usposabljanje.

Konzorcij AgroBUS s tem priročnikom za izobraževalce zagotavlja vrsto pristopov in metodologij, ki jih je mogoče uporabiti v Evropi za podporo odraslim (zlasti velja za nizko kvalificirane in nizko usposobljene odrasle), ki bi radi začeli poslovati na področju urbanega kmetijstva.

Ta priročnik za trenerje je strukturiran v 6 modulov, ki so zelo pomembni za področje urbanega kmetijstva z nekaterimi posebnimi temami, kot so

  • Kaj je zagonsko podjetje na področju urbanega kmetijstva?
  • Analiza konteksta lokalne skupnosti: analiza SWOT (že začeta)
  • Kreativno razmišljanje pri oblikovanju. Faze oblikovanja projekta UA
  • Organizacijski vidiki vključevanja skupnosti
  • Medkulturnost
  • Komunikacija

Vodnik za trenerje najdete tukaj:

Formação em serviço para educadores adultos Um Guia do Formador

Part A
Part Β

Rezultat Projekta 2

Rezultat Projekta 3

Rezultat Projekta 4

Rezultat Projekta 5

Scroll to Top