Rezultatul proiectului #1

Dezvoltarea unui curs de formare continuă pentru educatorii de adulți - Start Up în agricultura urbană (Ghidul formatorului)

Dezvoltarea unui curs de formare continuă pentru educatorii de adulți - Start Up în agricultura urbană (Ghidul formatorului)

Acest ghid pentru formatori include un curs de acțiune pentru experți cu privire la modul de interceptare, implicare, activare și formare a adulților dezavantajați, cu accent pe adulții cu competențe reduse și slab calificați, pentru a reactiva în ei ideea că există o cale de îmbunătățire și că prin această cale este posibilă ieșirea din starea de dezavantaj.

Ghidul vine în sprijinul educatorilor de adulți, care lucrează cu adulții, urmărind formarea acestora.

Prin intermediul acestui ghid al formatorilor, consorțiul AgroBUS oferă o serie de abordări și metodologii care pot fi utilizate în Europa pentru a sprijini adulții (aplicate în special adulților slab calificați și slab calificați), care ar dori să înceapă o afacere în domeniul agriculturii urbane.

Acest Ghid al formatorului este structurat în 6 module cu o importanță foarte relevantă pentru domeniul Agriculturii Urbane, cu unele subiecte specifice precum:

  • Ce este un Start-Up în Agricultura Urbană?
  • Analiza contextului comunității locale: analiza SWOT
  • Gândirea creativă de proiectare. Etapele de creare a proiectului UA
  • Aspecte organizatorice privind implicarea comunității
  • Interculturalitate
  • Comunicarea

Găsiți ghidul formatorului aici:

Formare continuă pentru educatorii de adulți Un ghid pentru formatori

Part A
Part Β

Rezultatul proiectului #2

Rezultatul proiectului #3

Rezultatul proiectului #4

Rezultatul proiectului #5

Scroll to Top