Παραδοτέο 4

Βέλτιστες πρακτικές στην αστική γεωργία

Ευρωπαίοι αστικοί αγρότες - Μοντέλα βέλτιστων πρακτικών/μελέτες περίπτωσης (βίντεο)

Μια σειρά από συνεντεύξεις βίντεο με μερικά σπουδαία παραδείγματα επιχειρήσεων αστικής γεωργίας για την ενίσχυση των κινήτρων και της έμπνευσης, τα οποία μπορούν να καταδείξουν και να αποδείξουν πώς οι επιχειρηματίες αστικής γεωργίας βιώνουν την εμπειρία της επιχείρησης, αλλά και να αναδείξουν τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της κοινότητας.

Ρουμάνικα

Βέλτιστη πρακτική Ρουμανία #1 - Κοινοτικός οπωρώνας Marțișor

Βέλτιστη πρακτική Ρουμανία #3 - Neamt Neculai και Ana Λαχανόκηπος

Βέλτιστη πρακτική Ρουμανία #3 - Δημόσιες υπηρεσίες Iasi

Βέλτιστη πρακτική Ρουμανία #4 - Adamachi Farm Iasi

Σλοβένικα

Βέλτιστη πρακτική Σλοβενία #1 - Ερυθρός Σταυρός Novo Mesto (Ερυθρός Σταυρός Novo mesto)

Βέλτιστη πρακτική Σλοβενία #2 - Κέντρο αστικών μελισσών της Čebela

Πορτογαλικά

Βέλτιστη πρακτική Πορτογαλία #1 - Μανιτάρια Migas

Βέλτιστη πρακτική Πορτογαλία #2 - Vacaria de Braga

Ελληνικά

Βέλτιστη πρακτική Ελλάδα #1 - Συνέντευξη Οργάνωση Γη

Βέλτιστη πρακτική Ελλάδα #2 - Αστικός Αμπελώνας Αθήνα IFIKE

Scroll to Top