Παραδοτέο 1

Ανάπτυξη μιας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων - Εισαγωγή στην αστική γεωργία (Οδηγός Εκπαιδευτή)

Βρείτε τον οδηγό εκπαιδευτή εδώ:

Εκπαίδευση στην υπηρεσία για εκπαιδευτές ενηλίκων Οδηγός εκπαιδευτή

Μέρος A
Μέρος Β

Project Result 2

Project Result 3

Project Result 4

Project Result 5

Scroll to Top