Ποιοι είμαστε;

Σχετικά με το έργο:

Το έργο AgroBUS στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης και φέρνοντας
γνώσεις και έννοιες στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε αστικές περιοχές.

Οι κύριοι στόχοι του έργου μας είναι οι εξής:

Ομάδες-στόχοι:

Το έργο AgroBUS επικεντρώνεται στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
* Εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές, εκπαιδευτές και προσωπικό στην εκπαίδευση
* Ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλής εξειδίκευσης
* Συναφείς εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς, εξειδικευμένοι στην απασχολησιμότητα αλλά όχι μόνο
* Δημόσια ιδρύματα, ΜΚΟ, κ.λπ.

Περίοδος εφαρμογής:

24 μήνες (01 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2023)

Scroll to Top