οι εταιροι

ΉΡΘΕ Η ΏΡΑ ΝΑ ΓΝΩΡΊΣετΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΜΑΣ

Οργάνωση Proportional Message

Η οργάνωση Proportional Message είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε στη Λισαβόνα, την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Αποστολή μας είναι η υποστήριξη κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων μέσω των ανθρωπιστικών αξιών της εκπαίδευσης. Εργαζόμαστε με πολλές διαφορετικές ομάδες-στόχους: ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση- οικογένειες- περιθωριοποιημένες κοινότητες- μετανάστες και πρόσφυγες. Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο- δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης- δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην εργασιακή και άτυπη μάθηση και εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων για την ένταξη, τις ανθρώπινες αξίες, την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα, τη γλώσσα και την ιστορία.

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO

Ο Σύνδεσμος για την Ανάπτυξη της Εθελοντικής Εργασίας Novo mesto (DRPDNM) είναι μια μη κυβερνητική και ανθρωπιστική οργάνωση που εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, του πολιτισμού και της νεολαίας. Το όραμά μας είναι να συμβάλουμε σε μια πιο περιεκτική και ανοιχτή κοινωνία για όλους, με την ενσωμάτωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της συμμετοχής (ιδίως των νέων), την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τομέα των ΜΚΟ και του διαλόγου με τους πολίτες. Εργαζόμαστε επίσης στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και της υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ταμεία (ESF, EACEA, EIDHR, EYF, E+, CEI, IPA, BIFC, EuropeAid, INTERREG CENTRA, INTERREG MED, ALPINE SPACE, DANUBE, JUST, H2020, DAPHNE III, COSME ...).

Innovation Frontiers IKE

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία ερευνών εκπαιδευτικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την παιχνιδοποίηση για την ενίσχυση της ροής για τους μαθητές, με έδρα την Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας. κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μέσα από τη στενή συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα ενηλίκων & επαγγελματικά κέντρα και ΜΚΟ με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Το Innovation Frontiers IKE πιστεύει ότι οι νέες γενιές μεγαλώνουν σε έναν διαφορετικό κόσμο που απαιτεί νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Η εταιρεία διερευνά νέους τρόπους χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για να βελτιώσει το περιβάλλον της δια βίου μάθησης και να κάνει το κέρδος πιο προσιτό και πιο διασκεδαστικό. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, όπως διαδραστική προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μάθηση, σοβαρά παιχνίδια, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, προσομοιώσεις κατάρτισης, εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια και κινητή μάθηση. Συνδυάζουμε τον σχεδιασμό παιχνιδιών, την τεχνολογία παιχνιδιών, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ψυχολογία για να κατακτήσουμε την τέχνη της δημιουργίας μαθησιακών παιχνιδιών, προσομοιώσεων και εκπαίδευσης.

CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI

Η Οργάνωση CICIA είναι θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων από το 2003. Η αποστολή της CICIA είναι: - Η τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών. - Να προωθήσει το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στο ηλικιακά ενεργό τμήμα, σεβόμενη τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών. Έχουμε ειδικές δράσεις για τις γυναίκες και τους νέους επιχειρηματίες. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης είναι: κοινωνική ανάπτυξη/απασχόληση/εξάλειψη της φτώχειας- επιχειρηματικότητα- συμβουλευτική και βοήθεια στην ίδρυση επιχειρήσεων- προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων- κυκλική οικονομία- κλιματικές αλλαγές- εκπαίδευση ενηλίκων- μετανάστευση- αγροτική ανάπτυξη- ισότητα των φύλων- καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας- αναπτυξιακές πολιτικές- έρευνες για την οικονομική κατάσταση της κομητείας Neamt, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ορεινής περιοχής. - Από το 2015 το CICIA είναι μέλος της τοπικής επιτροπής για την ανάπτυξη της κοινωνικής εταιρικής σχέσης (CLDPS) από την κομητεία Neamt - βορειοανατολική περιφέρεια. Ο συμβουλευτικός ρόλος της CLDPS ασκείται μέσω συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη / παρακολούθηση εγγράφων στρατηγικού σχεδιασμού για την παροχή ΕΕΚ σε νομαρχιακό / τοπικό επίπεδο, καθώς και για τη διατύπωση συστάσεων για την παροχή απόψεων, βοήθειας και συνεργασίας στο νομαρχιακό σχέδιο που αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας. - Από το 2010 ο Σύλλογος είναι μέλος της Ομάδας Τοπικής Δράσης Drumurile Bistritei, όπου πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης των κοινοτήτων στην περιοχή εφαρμογής της Ομάδας Τοπικής Δράσης. - Η CICIA είναι μέλος του Ρουμανικού Συνδέσμου Γυναικείων Λόμπι (RoWL). Η Ένωση Λόμπι Γυναικών Ρουμανίας (RoWL) δημιουργήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2007 με σκοπό την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Ρουμανία και την Ευρώπη και την ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (EWL) στις 27 Οκτωβρίου 2007. - Η CICIA έχει εκπροσώπους στο Ορεινό Φόρουμ της Ρουμανίας, στην Επιτροπή Ορεινολογίας της Ακαδημίας Γεωργικών και Δασικών Επιστημών, καθώς και ερευνητικούς συνεργάτες στο Κέντρο Ορεινής Οικονομίας του Εθνικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Ρουμανικής Ακαδημίας. - Η Ένωση CICIA έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Επιστημονικής Έρευνας με την απόφαση αριθ. 9719 της 18.08.2008 για ερευνητική δραστηριότητα. Η Ένωση CICIA είναι μέλος του εθνικού δικτύου οργανώσεων νεολαίας tineRETEA , του συμβουλευτικού οργανισμού του Εθνικού Υπουργού Νεολαίας σε όλα τα θέματα που αφορούν τη νεολαία. - Επίσης, ο Σύλλογος CICIA είναι εξουσιοδοτημένος ως πάροχος κατάρτισης για τις βασικές ικανότητες επιχειρηματικότητας. Από το 2021, η CICIA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καινοτομίας για την Κοινωνική Ένταξη, που συμμορφώνεται με μια κοινότητα άνω των 360 οργανώσεων σε 23 χώρες της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρότερο οικοσύστημα οργανισμών της ΕΕ που δεσμεύονται με την καινοτομία και την κοινωνική ένταξη μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της προώθησης συμπράξεων και συνεργασιών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΑΣΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής του Ιασίου (IULS), πρώην Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών και Κτηνιατρικής "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi/ UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI (USAMV) (νομική ονομασία) είναι ένα σύγχρονο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (τριτοβάθμιο επίπεδο), που ασχολείται έντονα με την προώθηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής στην εκπαίδευση και κατάρτιση της νέας γενιάς στις γεωργικές επιστήμες και την κτηνιατρική. Χρηματοδοτείται από το κράτος και έχει ως βασική αποστολή την εκπαίδευση μηχανικών στις επιστήμες της γεωργίας, της κηπουρικής και της κτηνοτροφίας, γεωπόνων, μηχανικών στη βιομηχανία τροφίμων, βιολόγων, καθώς και κτηνιάτρων. Το πανεπιστήμιο είναι ένας σοβαρός ακαδημαϊκός εταίρος, αναγνωρισμένος από πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ιδρύματα στον τομέα δραστηριότητάς του, διαθέτοντας 159 άτομα ως μέρος του διδακτικού προσωπικού και των ερευνητικών ομάδων, τα οποία διδάσκουν πάνω από 4200 φοιτητές. Η ακαδημαϊκή προσφορά παρέχει μαθήματα από τομείς σπουδών εθνικής και διεθνούς εφαρμογής, κατάρτιση υψηλής ποιότητας, επιστημονικές ερευνητικές επιδόσεις, πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, τα οποία εξυπηρετούν τη δημιουργία επιτυχημένης σταδιοδρομίας για όλους τους φοιτητές μας. Το πανεπιστήμιο διαθέτει τέσσερις σχολές, καθεμία από τις οποίες προσφέρει διάφορες ειδικότητες: - 4 έτη σπουδών: Σχολή Γεωπονίας: Γεωργία, Ορεινή γεωργία, Εκμετάλλευση μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων, Μηχανική και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, Προστασία του Καταναλωτή και του Περιβάλλοντος, Βιολογία, Σχολή Κηπευτικών: Γεωπονική Σχολή: Κηπευτική, Αρχιτεκτονική τοπίου, Περιβαλλοντική μηχανική, Γεωργικές βιοτεχνολογίες, Σχολή Ζωικών Επιστημών: Επιστήμες των Ζώων, Ιχθυοκαλλιέργειες και υδατοκαλλιέργειες, Μηχανική και διοίκηση στον τομέα της εστίασης και του αγροτουρισμού, Έλεγχος και εμπειρογνωμοσύνη τροφίμων. - 6 έτη σπουδών: Σχολή Κτηνιατρικής: Κτηνιατρική (τόσο στη ρουμανική όσο και στην αγγλική γλώσσα). Η ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία, που προσφέρεται από το πρόγραμμα Erasmus, ήταν και είναι μια εξαιρετική, η πιο αποτελεσματική, ευκαιρία για το πανεπιστήμιό μας να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το IULS έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες κινητικότητας αφιερωμένες στους φοιτητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου. Όσον αφορά την επιχειρηματική μάθηση και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ως θέμα και έργο που εξετάζεται από το τρέχον έργο, το εμπλεκόμενο προσωπικό έχει κατάρτιση για έργα που πραγματοποιούνται ως συντονιστές ή μέλη ομάδων έργων που ξεκίνησαν/εφαρμόστηκαν μέσω του πανεπιστημίου σε συνεργασία με διάφορους εθνικούς ή διεθνείς εταίρους. Επίσης, στο πλαίσιο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής υπάρχουν ειδικοί που έχουν εκπαιδευτεί στον τομέα αυτό (επιχειρηματικότητα) και σε συναφείς τομείς που στοχεύουν στις γεωργικές επιχειρήσεις, την αγροδιατροφική οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη, τα συστήματα γεωργικής παραγωγής ή τη διαχείριση έργων.

Scroll to Top