ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

07-08 Φεβρουαρίου 2023 - 3η Διακρατική Συνάντηση Αθήνα, Ελλάδα

Η 3η διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ AgroBUS πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 07-08 Φεβρουαρίου 2023, όπου οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν και συζήτησαν την κατάσταση εφαρμογής και ανάπτυξης των πνευματικών καρπών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης.

Η ομάδα έργου συζήτησε επίσης θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση των μελλοντικών εθνικών πιλοτικών συνεδριών του προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και παρουσίασε τη διεπαφή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα αναπτυχθεί την επόμενη περίοδο. Οι εταίροι συζήτησαν και αποφάσισαν πώς θα ήθελαν να φαίνεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε αυτή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα διάδοσης και προώθησης των προϊόντων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και η περαιτέρω επεξεργασία της ανάλυσης των εμπλεκόμενων φορέων της αστικής γεωργίας που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου μας

1ο ενημερωτικό δελτίο: Οι αρχικές διακρατικές συναντήσεις του έργου μας και σεμινάρια!

11-14 Οκτωβρίου 2023 - AgroBUS: Εκπαιδευτής των εκπαιδευτών - Πόρτο, Πορτογαλία

Από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας το σεμινάριο κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων του προγράμματος AgroBUS. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο θέμα “Πώς να δημιουργήσετε μια νεοφυή επιχείρηση στην αστική γεωργία”.

Στόχος ήταν η ενημέρωση των 10 εκπαιδευτών σχετικά με την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας, την εμπλοκή της κοινότητας και τον τοπικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης αστικής γεωργίας.

Ήταν τόσο σπουδαίο να μοιραζόμαστε εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με την αστική γεωργία, τη διαπολιτισμικότητα, την ανάπτυξη της κοινότητας και την επικοινωνία!

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023 - AgroBUS: Εθνικές πιλοτικές συνεδρίες

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2022, οι εταίροι του έργου AgroBUS έπρεπε να οργανώσουν τοπικές συνεδρίες πιλοτικής εφαρμογής του πρώτου αποτελέσματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου : Συγκεκριμένα την εν υπηρεσία επιμόρφωσς για εκπαιδευτές ενηλίκων – Οδηγός εκπαιδευτή, κατά τη διάρκεια των οποίων τα ιδρύματα που συμμετείχαν στο έργο δοκίμασαν και αξιολόγησαν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε. Στη φάση αυτή συμμετείχαν 60 εκπαιδευτές, εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εργάζονται με ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλών προσόντων, και κάθε εταίρος έπρεπε να δοκιμάσει 1 ή 2 ενότητες του προγράμματος κατάρτισης που αναπτύχθηκε.

28 & 29 Ιουνίου 2022 - 2η Διακρατική Συνάντηση - Novo Mesto, Σλοβενία

Στις 28-29 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου AgroBUS, η οποία διοργανώθηκε από το DRPDNM και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και των 5 ευρωπαϊκών οργανισμών-εταίρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι της κοινοπραξίας συζήτησαν τα στάδια υλοποίησης και την ανάπτυξη των πνευματικών αποτελεσμάτων, με έμφαση στο OI1 – Strat-up in Urban Agriculture (A Trainer Guide). Κάθε εταίρος παρουσίασε το υλικό που αναπτύχθηκε για ανατροφοδότηση και συστάσεις από τους εταίρους του έργου. Παράλληλα, ορίστηκε η προθεσμία για την υποβολή του τελικού υλικού από όλους τους εταίρους και το χρονοδιάγραμμα για τις εθνικές πιλοτικές συνεδρίες για τη δοκιμή του υλικού που αναπτύχθηκε.

Το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής στο Ιάσιο της Ρουμανίας παρουσίασε την προτεινόμενη δομή για την επεξεργασία και ανάπτυξη του IO2 – Πρόγραμμα Σπουδών για τον ανερχόμενο Γεωργικό Επιχειρηματία, με κάθε εταίρο να αναλαμβάνει μια ενότητα για την επεξεργασία και ανάπτυξη. Παρουσιάστηκαν επίσης οι προτεινόμενες προθεσμίες για την υλοποίηση αυτού του αποτελέσματος, με τους εταίρους του έργου να συμφωνούν σε ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης το σχέδιο κοινοποίησης και τα διαδικτυακά κανάλια προώθησης του έργου – η κατάσταση ανάπτυξης του δικτυακού τόπου παρουσίασης, το σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και το σχέδιο αξιοποίησης και βιωσιμότητας.

Ιούνιος 2022 - Infographic

Η κοινοπραξία του έργου AgroBUS, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελείται από Σλοβένους, Ρουμάνους, Έλληνες και Πορτογάλους εταίρους. Στα επόμενα δύο χρόνια, θα συνεισφέρουμε τις γνώσεις, τις ιδέες και τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε μια πιο φιλική κοινωνία και ένα καλύτερο μέλλον για πολλούς ενήλικες από την περιοχή μας, γνωρίζοντας ότι η επένδυση στην κοινότητα είναι η καλύτερη επένδυση στο μέλλον κάθε κοινωνίας.

Ελπίζουμε ότι με το έργο μας θα μπορέσουμε να ανοίξουμε κάποιες νέες προοπτικές για απασχόληση και επιχειρηματικές ευκαιρίες και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος.

Greek

01 Απριλίου 2022 - Εναρκτήρια Διαδυκτιακή συνάντηση

Στις 01 Απριλίου 2022, το CICIA διοργάνωσε στην πρώτη επίσημη διαδικτυακή συνάντηση του έργου Erasmus+ KA2, AgroBUS – AgroBusiness in Urban Areas.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ως αποτέλεσμα της περιόδου πανδημίας που διανύουμε όλοι μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε το περιεχόμενο του έργου, τα καθήκοντα κάθε εταίρου και τααποτελέσματα που θα παραχθούν. Παράλληλα, κάθε εταίρος της κοινοπραξίας έκανε μια σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που εκπροσωπεί και της ομάδας έργου που συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου AgroBUS.

Ήταν μια επιτυχημένη και επιτυχημένη συνάντηση! Χαιρόμαστε που καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και στενή εταιρική σχέση και που μπορούμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την περίοδο αναταραχής για όλους!

Scroll to Top